Zoek een naam op

Vienne

Hieronder vind je de betekenis van de naam Vienne, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2016 in totaal 21 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 581de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

plaats in Oostenrijk

Varianten

Viënne, Viènne, Viénne

Externe website(s)

Google resultaten van Vienne
Terug

Geschiedenis