Zoek een naam op

Antoinetta

Hieronder vind je de betekenis van de naam Antoinetta, maar ook de statistieken en andere leuke feitjes van deze leuke naam. Deze naam is in het jaar 2015 in totaal 5 keer gegeven door ouders aan hun pasgeborene en staat daarmee op de 2984de plaats van alle namen die dat jaar zijn ingeschreven in Nederland. De naam komt relatief het meest voor in de gemeenten Baarle-Nassau, Woensdrecht, Schinnen, Cranendonck en Maasgouw.

Categorieën

Vrouwelijk

Betekenis naam

de onschatbare;bloem;bekend Romeins geslacht

Varianten

Antoïnetta, Antoinettà, antoinetta

Externe website(s)

Google resultaten van Antoinetta
Terug

Geschiedenis